Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

Khi chơi bài Baccarat tại K8, bạn sẽ có cơ hội chơi bài Baccarat với đường Pearl cực hấp dẫn – (Lộ) – hay còn gọi là đường, thể hiện và thống kê số lần thắng của mỗi loại hình cược hiện tại của hộp bài.

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

1. Ghi nhận kết quả mở bài
Qui định: Màu đỏ : Banker, màu xanh dương: Player, màu xanh lá cây: Hòa (Tie) Các dấu chấm đỏ ở góc trên bên trái của vòng tròn có nghĩa là Banker Đôi và màu xanh dương phía dưới bên phải có nghĩa là Player đôi. Nếu xuất hiện đồng thời Banker đôi và Player đôi thì xuất hiện đồng thời dấu chấm ở góc trên bên tay trái và dưới bên tay phải của dấu chấm xanh dương và đỏ.

2. Big Road
Các biểu tượng trong lộ trình này được thể hiện bởi những vòng tròn rỗng. Banker là màu đỏ, Player có màu xanh dương. Chiến thắng của cùng một bên và hòa được thể hiện trong một cột. Bất cứ khi nào phía bên kia thắng, một cột mới được bắt đầu.

Hòa là sọc xanh lá bên trong vòng tròn của ván cuối cùng. Nếu có nhiều hơn một ván Hòa liên tiếp, số lượng Hòa sẽ được viết lên vạch. Nếu ván đầu tiên của Hộp bài Hòa, biểu tượng của nó sẽ chỉ là một sọc màu xanh lá cây (và số lượng ván Hòa liên tiếp).

Big Eye Road đều bắt nguồn và suy ra từ Big Road, từ vòng cược thứ hai trên cột thứ hai của Big Road mà phân tích được, nếu tại vị trí đó chưa có kết quả, thì sẽ lấy từ vòng cược thứ ba trên cột thứ nhất mà phân tích. Với hình ảnh:

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

Bắt đầu với ký hiệu 1 (vòng cược thứ hai trên cột thứ hai) phân tích, nếu ký hiệu 1 không Banker hoặc Player,thì tiến hành với ký hiệu 2(vòng cược thứ ba trên cột thứ nhất) bắt đầu phân tích.

Quy tắc cho đường lớn mắt xanh

Căn cứ kết quả mới nhất từ Big Road, nếu không có kết quả, tại vị trí đó sẽ là dấu gạch xanh lam – Big Eye Road.

  1. Hướng xuống

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

Căn cứ kết quả mới nhất từ Big Road, nếu so sánh trước một hàng và trước 2 cột vị trí sẽ không ổn định, tại vị trí đó sẽ là dấu gạch xanh lam – Big Eye Road.

2. Thay Đổi Hàng

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

Qui tắc đường Pearl Baccarat

  1. Xuống Dưới

Kết quả đường lớn, so sánh đường ngang với đường dọc trước, kết quả bất luận player hoặc banker, đều là vòng màu đỏ mắt lớn.

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

Lấy kết quả đường lớn mới nhất, so sánh đường ngang và đường dọc trước, nếu đường dọc trước và đường ngang thứ 2 không có kết quả, tức vòng tròn màu đỏ mắt lớn.

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

2. Đổi cột

Lấy kết quả đường lớn mới nhất, so sánh đường dọc 1 và đường dọc 2 ra kết quả vị trí bằng nhau, tức đường lớn mắt đỏ.

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

4. Đường Nhỏ

Đường nhỏ căn cứ theo đường lớn kéo dài, từ đường lớn cột 3 & cột 2 bắt đầu phân tích, nếu không ra kết quả, tức từ đường lớn cột 4, cột 1 bắt đầu phân tích. Như hình dưới:

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

5. Quy tắc cho đường nhỏ mắt xanh

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

6. Quy tắc cho đường nhỏ mắt đỏ:

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

7. Đường tiểu cường
Đường nhỏ căn cứ theo đường lớn kéo dài, từ đường lớn cột 4 & hàng 2 bắt đầu phân tích, nếu không ra kết quả, tức từ đường lớn cột 5 hàng 1 bắt đầu phân tích. Như hình dưới:

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

Từ ô 1( cột 4 hàng 2) phân tích, nếu ô 1 không có banker hoặc player, thì từ ô 2(cột 5 hàng 1) bắt đầu phân tích.

8. Quy tắc cho đường nhỏ mắt xanh:

Xuống dưới. Lấy kết quả đường lớn mới nhất, so sánh hàng và cột 3 trước, nếu không ra kết quả, tức vẽ đường lớn mắt xanh xéo.

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

Đổi cột. Lấy kết quả đường lớn mới nhất, so sánh cột 1 trước và cột 4 trước, nếu không bằng đều, tức vẽ đường lớn mắt xanh xéo.

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

7. Quy tắc cho đường tiểu cường mắt đỏ xéo

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

8. Banker hỏi đường, player hỏi đường
Chức năng này có thể dự đoán kết quả cho ván sau của banker player, đường lớn, đường mắt lớn, đường nhỏ, đường tiểu cường. Giúp người chơi tiện lợi và nhanh chóng phán đoán kết quả khi quyết định cược.
Hình minh hoạ:

Đường Pearl Đặc Biệt Trong Trò Baccarat tại K8

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: